Dự án THE SUN AVENUE:

Địa Chỉ: Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.