Tòa nhà REE TOWER

Địa chỉ: Số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM.